Котли за горещ въздух на пелети

Котли за горещ въздух на пелети
  • Модел: KOZ-H
  • 22,286.00лв

КОТЛИ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ НА ПЕЛЕТИ ИЛИ ДЪРВЕСЕН ЧИПС*.
*(Цената за котел за дървесен чипс е +18%;)

Котлите имат 84% КПД.
Стандартно оборудване на котела: 
- бункер и шнеково подаване на гориво,
- вентилатор за горенето и вторично горене
- вентилатор за циркулация на горещия въздух в помещението (хале, оранжерия)
- автоматично почистване на пепелта от горивната камера
- електронно табло за управление

Допълнителни опции на котела:

- Вентилатор за димни газове за котли за чипс до PEL 400: + 8 400 лв
- Вентилатор за димни газове за котли за чипс до PEL 1000: + 10 100 лв
- Бъркалка за чипс с диаметър 3м и шнек 5м за стопанство: + 11 800 лв