Logpel - Котел на дърва и пелети

Logpel - Котел на дърва и пелети
  • Модел: LOGPEL
  • 9,900.00лв

През 2013 година фирма KOZLUSAN пусна на пазара комбиниран котел на пелети и дърва - LOGPEL с мощности 5-23 kW и 5-29 kW.

Котелът на пелети LOGPEL е уникален по рода си в България, благодарение на системата си за почистване на горелката от пепел и силикати. Автоматичното почистване на горелката се настройва по време, да извърши механично самопочистване на горивната камера, чрез прибиране на дъното на горелката, при което се остъргват натрупалите се силикати и падат през дъното на горелката в пепелника на котела. След завършване на процеса дъното на горелката за пелети се затваря и разпалва наново. Това осигурява безотказна работа на горелките дори и с по-некачествени пелети! Управлението има три режима на работа - на пелети, на дърва и автоматичен, при който можете да заредите и запалите котела с дърва в горната горивна камера, а когато те изгорят той автоматично преминава на отопление с пелети.

Бункерът за пелети може да бъде монтиран отляво или отдясно на котела.

Котелът има КПД до 90%

Стандартното оборудване на котела за пелети и дърва LOGPEL включва:
- Комбиниран котел с две горивни камери - долна с горелка за пелети и горна с тръбна скара за дърва, шнек и бункер за пелети побиращ около 300 кг
- управление чрез Интернет и локална мрежа
- автоматично запалване,
- автоматично почистване на дъното на горелката от пепел и силикати,
- електронно табло за управление с модулация на мощността,
- седмичен програматор,
- управление на 2 отоплителни кръга
- управление на процесите чрез датчици за: външна температура, температура на водата в котела, температура на втория отоплителен кръг, димни