Горивни уреди за изгаряне на пелети

Публикувано от Джейтерм ЕООД

През последните 20 години са разработени много видове печки и котли за изгаряне на пелети. По размери (диаметър 6-8мм и средна дължина 30мм) пелетите стоят много близо до енергийните трески, поради което горивните уреди за изгаряне на енергийни трески по принцип могат да се използват и за изгаряне на пелети. Първата печка , специализирана в изгаряне на пелети е изобретена от Frank Whitefield от САЩ през 1982 година.


Понастоящем се произвеждат разнообразни по мощност горивни уреди за изгаряне на пелети : печки на ниска топлинна мощност от 5 до 10kW , които могат да бъдат с водна или без водна системи за апартаменти, едно-фамилни къщи и по-специално за къщи с ниско енергопотребление; малки котли (от 7 до 20kW) за централни отоплителни системи в едно- или дву-фамилни къщи; средно големи котли на пелети(от 20 до 50kW) за много-фамилни къщи или малки локални отоплителни системи; големи отоплителни системи.


Малките печки са съоръжени с горивна камера за изгаряне на пелети с резервоар за 25кг. и винтово зареждаща система. Те са предназначени за отопление на една стая. За отопление на големи помещения (холове и др.) по-подходяща е единичната печка с топлообменник и водна риза. При това е осигурено автоматично управление на горенето като функция на необходимата топлина, комбинирано с точно регулиране на горивния въздух. Дозиращия канал на пелетите предпазва от приникване на огъня в резервоара за съхраняване


Jterm