Какво представлява биомасата, как работят котлите на биомаса ?

Публикувано от Джейтерм ЕООД

Биомаса

Чудили ли сте се какво означава думата биомаса ? Терминът "Биомаса" означава органична материя с растителен или животински произход. Биомасата се счита за бъдещ ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За близо три четвърти от хората, които живеят в развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия.

Видове биомаса

В световен мащаб има голямо разнообразие от различни видове биомаса ,но тези, които представляват интерес от гледна точка на използването им за енергийни цели са : растения , дървесина, отатъчни продукти от селското, както и органичните компоненти на битови и индустриални отпадъци. При инсталациите за отопление , които имат автоматизация на горивния процес най-използвани са: дървесните пелети, костилки от плодове (череши,сливи и др.), дървесни стърготини, дървесен чипс и др.

Котли на биомаса

Котлите на биомаса са автоматизиран уред за отопление , който използва горепосочените възобновяеми източници на енергия. Най-популярните котли на биомаса са котлите на пелети, като повечето от тях могат да работят както добре на пелети , така и на дървесни частици , костилки и др. дребни горими дървесни материали.

Така вие успешно можете да уползотворите отпадния дървесен материал , останал от производството или селското стопанство.

Котли на пелети

Котлите на пелети съчетават удобството от екологичното отопление с ниски цени на използваното гориво – пелетите. Отоплението с пелети обикновенно се изплаща още през първата година , когато активно използвате отоплението в дома си. Пълната автоматизация на пелетните котли и големият им бункер за горивото допринасят за още по-голямото удобство при отоплението. Така напълно отпада варианта в който вие се заробвате постоянно да зареждате печката с дърва.

Плюсове на котлите на пелети са : автоматизация на процеса на горене , автоматизации на почистването на горивната система, ниска цена на горивото , както и ниски емисии на отделяне на CO2 в природата. Минус е : високата цена на котела , но не трябва да се забравя и факта ,че с времето тя се заплаща и за в бъдеще този начин на отопление ви носи само ползи.


Jterm