Съвети за правилна поддръжка на котел за отопление

Публикувано от Джейтерм ЕООД

Животът на котлите за промишлено отопление и тези за битови нужди може да е сходен в зависимост от поддръжката и обслужването на отоплителната система. Повечето от тях са проектирани така ,че да издържат десет години и повече при правилна експлоатация и поддръжка без да се нуждаят от основен ремонт. Ако се поддържат постоянно и се поправят дребните повреди , в системата и котела , то така неминуемо ще спестите от един по-голям ремонт , който би се наложил при неправилна работа и поддръжка на системата за отопление. 
Котлите , които служат за промишлено отопление трябва да са в помещение което да е сравнително чисто от към прах , пепел и други. 

Котлите за промишлено отопление обикновенно имат манометри следящи за налягането в различни части на системата . Важно е те да се следят и да има човек , който да отговаря за правилното функциониране на системата и да води статистика за отчитането на манометрите следейки за промените в отоплителната система. Това би спомогнало да се засече евентуален проблем , който може да възникне в системата и да спомогне за неговото предотвратяване навреме. 
Относно котлите които се използват за домашни и битови нужди , то те трябва задължително да минават проверка от специалист всяка една година , например преди отоплителния сезон за да се види дали всичко в системата функционира правилно , дали има нужда от ремонт.

Котлите за отопление на промишлени сгради и офиси трябва да се проверяват на всеки шест месеца поради по-тежкия режим на работа и по-голямата си натовареност.

Като цяло дали котелът за отопление който сте инсталирали е за битови или промишлени нужди е добре винаги да се следи за неговата работа и навреме да се предотвратяват малките проблеми . Това ще спомогне за удължаването на живота на котела бил той на дърва , въглища , пелети или друго гориво. При правилна експлоатация на един котел за отопление , той може да ви служи до 10 години и повече без да се налага да правите основен ремонти.


Jterm