Информация за котлите на пелети

Публикувано от Джейтерм ЕООД

Котлите на пелети и камините на пелети са уреди за отопление , които изгарят биомаса за да произведат нужното количество топлина за дома или офиса.

Отоплението на биомаса (пелети ) е сравнително нова технология , която в бъдеще постепенно се очаква да замести, отворените камини и котли на твърдо гориво.

Горивото за тези котли и камини са пелетите – те представляват малки ”хапчета” силно компресирана дървесина. Пелетите се създават от отпадните продукти на дървообработването(производство на мебели изработване на дървени материали и др.) , като остатъците дървесни частици се слепват под силно налягане с естествен материал. Така се постига високата калоричност на пелетите , като с много по-малко количество пелети можете да отоплявате по-големи помещения ( сравнено с необходимото количество дърва или въглища например).

Съвременните и нови модели котли на пелети са напълно автоматизирани уреди за отопление , които след инсталацията и монтирането им работят самостоятелно и не е необходимо почти никакво допълнително обслужване , както от техник , така и от потребителя. Липсата на непрекъснато обслужване на този тип котли е една и от основната причина заради която хората ги предпочитат пред другите котли на твърдо гориво . Котлите на пелети имат термостат, който следи за температурата в отопляемите помещения и автоматично наглася мощността на работа на котела в зависимост от нуждите . Намесата на потребителя се свежда само и единствено до зареждането на бункера с пелетите и изхвърлянето на тавичката с отпадната пепел. Но и това е сведено до минимум ,защото повечето пелетни котли обикновенно могат да издържат до 1 седмица с едно зареждане на бункера. А отделяната пепел от изгарянето на пелетите е много по-малка в сравнение с тази при изгарянето на въглища и дърва.

Материалите от който се изработват повечето котли на пелети е чугун или стомана . Типично при чугунените котли са използването на чугунени глидери , които представляват кухи тела със сложна конфигурация и голямо външно оребряване , които формират горивната камера скарата и ходовете на димните газове. Колкото повече са използваните глидери толкова по-голяма е мощността на котела.


Jterm